ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา