ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ 47 ปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล