You are here

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ไชยา อภิชโย วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี

ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี

โทร. 0-2201-1874