หยุดทำบุญแบบนี้ เถอะ!!

คนเราสมัยนี้ชอบทำบาปแล้วคิดว่ามันเป็นบุญมาดูข้อเท็จจริงกับ 1 ชีวิตก็มีค่าทุกชีวิตมีความสำคัญเรามาร่วมกันเผยแพร่และช่วยทำความเข้าใจในการทำบุญที่เราไม่เข้าใจถึงผลที่เราจะได้รับเพราะบุญที่เรากำลังจะทำนั้นมันเป็นชีวิตของผู้อื่นที่จะได้รับความทุกขเวทนา
เพื่อแลกกับความสุขใขของเราเอง
 
Top 5  ของสัตว์ที่นิยมปล่อย
 
อันดับที่ 1 ปลาไหล
อันดับที่ 2 หอยขม
อันดับที่ 3 นก
อันดับที่ 4 เต่า
อันดับที่ 5 ปลาหมอ
 
 
บางเสี้ยวส่วนของความจริงที่รายการ ' จุดเปลี่ยน 'พบและเป็นความจริง                   
 
- ปลาไหลขนาดเล็กตัวเป็นๆ
นับพับกิโลกรัมต่อวัน ถูกเบียดอัดมาในกระสอบปุ๋ยเดินทางจากเขมรสู่ประเทศไทยหลายต่อหลายทอดโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีชีวิตไปจนถึงมือคนใจบุญ
                       
 
- ปลาไหลที่ปล่อยลงในน้ำลึกไหลเชี่ยว   ไม่สามารถรอดชีวิตอยู่ได้เพราะธรรมชาติของปลาไหลต้องอยู่ในน้ำแฉะมีดินโคลนให้มุดเพื่อหลบพัก
                       
 
- หอยขมที่อยู่ในดินโคลนตามธรรมชาติ เมื่อถูกเทลงสู่ก้นแม่น้ำลึกอย่างแม่น้ำเจ้าพระยา หอยก็จมน้ำตายได้เหมือนกัน
                       
 
- นกกระติ๊ดจะสูญพันธุ์ในไม่ช้า  เพราะคนจับมาเบียดเสียดในกรงแคบ  บางตัวแข้งขาหักตายคากรง ส่วนที่เหลือซึ่งบินจากไปก็บอบช้ำเกินกว่าจะรอดชีวิตและบ้างก็ไม่มีแหล่งหากินในเมือง
                       
 
- เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน  แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและเมื่อถูกปล่อยลงน้ำที่ไม่มีสิ่งใดให้ยึดเกาะเต่าก็จะต้องว่ายน้ำต่อไปจนกว่าจะขาดใจตายเพราะเหนื่อยและหมดแรง
                       
 
- เต่าเป็นสัตว์ที่อายุยืนที่สุดในโลก  แต่ถ้าเต่าถูกปล่อยในที่ที่แออัดน้ำเน่าเสียไม่มีที่เกาะ เต่าจะตายอย่างทรมานเพราะอาการเจ็บป่วยที่กระดอง  เน่าเปื่อย  และจมน้ำตาย  กลายเป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง
 
ทำไมการปล่อยสัตว์ในยุคสมัยนี้จึงมีบาปมากกว่าบุญ
1. เพราะปล่อยไม่ถูกที่ถูกทาง ทั้งสภาพความเป็นอยู่และศัตรูธรรมชาติ ทำให้สัตว์ที่ปล่อยไปไม่มีโอกาสรอดชีวิต                     
 
2. เพราะส่งเสริมให้มีการจับสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติอย่างปกติสุขมากักขังหน่วงเหนี่ยว ทรมาน                       
 
3. ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจับ กักขัง ขนส่ง และรอจำหน่าย  มีสัตว์จำนวนมากต้องตายอย่างทรมานก่อนที่จะได้รับอิสรภาพ  สิ่งมีชีวิตแม้จะเล็กเท่าผุ่นละออง แต่นั่น  มันก็เท่ากับ 1 ชีวิต...
 
 
คิดได้แล้วหยุดส่งเสริมการทำบาปกับเถอะ  วิธีทำบุญมีเยอะไป  ต่อไปจะเริ่มสร้างกระแสปลูกต้นไม้ทำบุญกันดีกว่า
เพราะสร้างที่อยู่ในสัตว์ได้อาศัย  สร้างอากาศให้คนได้หายใจ  เป็นการทำบุญแบบต่อชีวิต   แถมสิ่งแวดล้อมดีอีกต่างหาก