ภาควิชาวิสัญญีวิทยารับสมัครผู้ช่วยพยาบาล และพนักงาน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยารับสมัครผู้ช่วยพยาบาล และพนักงาน ดังนี้
- ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 1 ตำแหน่ง
- พนักงานทั่วไป 3 ตำแหน่ง
รายละเอียดติดต่อ: ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โทร: 02-201-1513, 23

*ส่วนวิสัญญีพยาบาล ขณะนี้ยังไม่เปิดรับที่ รพ.รามาธิบดี (ยังไม่มีอัตรา) แต่มีในส่วนของ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี) ที่เปิดรับ 
สนใจติดต่อ: ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ โทร. 02-201-2585 ต่อ 146-154 หรือ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โทร. 02-839-5030, 31