โครงการระไม (RAMAAI) ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวินิจฉัยภาพรังสีทรวงอกโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19

         โครงการระไม (RAMAAI) ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวินิจฉัยภาพรังสีทรวงอกโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19