วิธีการ Swab เพื่อส่งตรวจ COVID-19

         วิธีการ Swab เพื่อส่งตรวจ COVID-19   เล่นวิดีทัศน์

 

         วิธีการ Swab ภายในห้อง Swab
เพื่อส่งตรวจ COVID-19