การดูแลระบบหายใจในผู้ป่วย COVID-19

         การตั้งเครื่องช่วยหายใจ Invasive Mechanical Ventilation   

         OXYGEN THERAPY   

         การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อในผู้ป่วย COVID-19 ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ   

          การหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วย COVID-19