โรคฝีดาษลิงและ COVID-19 แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร

         โรคฝีดาษลิงและ COVID-19 แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ตอนที่ 1   เล่นวิดีทัศน์

 

        โรคฝีดาษลิงและ COVID-19 แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ตอนที่ 2