สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต ร่วมสมทบกองทุนร่วมจิต-ร่วมใจ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

 

สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต ร่วมสมทบกองทุนร่วมจิต-ร่วมใจ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม เพื่อร่วมจัดกิจกรรมการต่างๆ ภายในสำนักงานฯ ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566