Working hour

หน่วยตรวจผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังทั่วไปเช่น ผื่นแพ้ต่างๆ ตุ่มคัน ก้อนเล็กๆ ใต้ผิวหนัง ลมพิษ สิว  ฝ้า กระ เล็บ หูด แผลเป็น ผมร่วง สะเก็ดเงิน ด่างขาว งูสวัด เริม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มะเร็งผิวหนัง โรคเรื้อน นอกจากนี้ยังมีศัลยกรรมผิวหนัง ศัลยกรรมความงาม และศัลยกรรมเลเซอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเเพื่อรักษารอยย่น แผลเป็น ไฝ  ฝ้า กระ เส้นเลือดฝอยขยาย กำจัดขน ลบรอยสัก ปานแดง ปานดำ รวมทั้งการรักษาด้วยแสงอัลตร้า ไวโอเลต  การปลูกผมและการดูดไขมัน โดยแพทย์จะส่งปรึกษาศูนย์เลเซอร์ภายหลังการตรวจ

คลินิกในเวลาราชการ        เวลาทำการ         วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 07.00 – 15.00 น.

 ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัด

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ตรวจสอบสิทธิชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (ถ้ามี)
2. ยื่นบัตรก่อนเวลานัดอย่างน้อย 30 นาทีแต่ไม่ควรเกิน10 น.   (ถ้าเกิน 10.00 น  ถือว่าสละสิทธ์ )
3. ผู้ที่นำเวชระเบียนมาเอง มีนัดตรวจหลายแผนก มีจดหมาย ส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น มีบัตรประกันสังคมหรือบัตรประกันสุขภาพ  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
4. เมื่อยื่นบัตรหรือเวชระเบียนแล้ว กรุณานั่งรอด้านนอก  
5. เข้าพบแพทย์เมื่อได้ยินเรียกชื่อ  แพทย์ลงตรวจเวลา 08.00-11.00 น.
6. หลังตรวจนำเวชระเบียนวางที่เคาน์เตอร์เบอร์ 16 
7. รอเรียกชื่อรับใบสั่งยาหรือบัตรนัดที่เคาน์เตอร์รับบัตรนัด

    หลังตรวจ

 * กรณีไม่มีบัตรนัดหรือผู้ป่วยใหม่จะทำอย่างไร
 ผู้ป่วยใหม่ติดต่อขอทำเวชระเบียนที่หน่วยเวชระเบียนชั้น 1 แล้วติดต่อขอนัดหรือโทรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย  5 - 7 วัน 
ทุกวันราชการ เวลา 07.00–08.00. น และเวลา 12.00–15.00 น. เบอร์โทร  02-200-4071  และ 02-200-4081

ข้อมูลที่ควรทราบ

ทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลกรุณานำเอกสารต่อไปนี้มาด้วย
      1. บัตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
      2. บัตรประจำตัวประชาชน
      3. บัตรประกันสังคม ( ถ้ามี )

      4. บัตรประกันสุขภาพโรงพยาบาลรามาธิบดี (ถ้ามี )
      5. จดหมายส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น ( ถ้ามี )

§  กรณีสิวฝ้า ปัญหาความงาม ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล  หรือใช้สิทธิประกันสังคม  และประกันสุขภาพ

วัน

  เช้า   8-11 น.

  บ่าย  13 –15 น.

จันทร์

-ทั่วไป ( อ.วาสนภ/ อ.กุลวัตร )
-คลินิกอิมมูโน
-ศัลยกรรมผิวหนัง   ( อ.สุทธินันท์ )

-เลเซอร์สีผิว/รอยสัก
-โรคสะเก็ดเงิน
-โรคผื่นแพ้สัมผัส
-โรคลมพิษ
-มะเร็งผิวหนัง

อังคาร

-ทั่วไป ( อ.ณัฏฐา / อ.สุธินี /อ.พูลเกียรติ )
-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

-คลินิกหนังศีรษะ/เส้นผม
-โรคเล็บ
-คลินิกเวชสำอาง
-ศัลยกรรมผิวหนัง

พุธ

-ทั่วไป(อ.จิตประภัสสร / อ.สุทธินันท์ อ.สมศักดิ์) 
-เลเซอร์สีผิว/รอยสัก

-คลินิกวิจัย
-โรคเส้นเลือด/เส้นเลือดขอด

พฤหัส

-ทั่วไป ( อ.กุมุทนาถ/อ.ยิ่งลักษณ์ /อ.สาลินี /อ.ธัญญา )
-ศัลยกรรมผิวหนัง  ( อ.กิตติศักดิ์ )
-โรคเรื้อน ( อ.กฤษฎา )

-ตจพยาธิวิทยาคลินิก
-โรคลมพิษ

ศุกร์

-ทั่วไป ( อ.เพ็ญพรรณ/ อ.มริญญา )
-โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์

-คลินิกวิจัย                       

 

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ    ให้บริการตรวจ

  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น. (เปิดรับบัตรนัดเวลา 16.00 น.)

  • วันเสาร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.  (เปิดรับบัตรนัดเวลา 08.00 น.)

วัน

อาจารย์ที่ลงตรวจ

จันทร์

พญ.อัจจิมา/นพ.สมนึก/นพ.วาสนภ/นพ.กุลวัตร/พญ.จิตประภัสสร

อังคาร

นพ.สมศักดิ์/ นพ.พูลเกียรติ/พญ.ธัญญา/ พญ.วิกานดา/พญ.สาลินี

 พุธ

นพ.สมศักดิ์/ นพ.กฤษฎา/นพ.วาสนภ/นพ.กุลวัตร/ พญ.จิตประภัสสร

 พฤหัสบดี

นพ.อาภาธร /นพ.กฤษฎา /พญ.สุทธินันท์ /พญ.มริญญา / พญ.ธัญญา

ศุกร์

นพ.สมศักดิ์ /นพ.กฤษฎา /พญ.สุธินี /พญ.สาลินี /พญ.ธัญญา <> พญ.จิตประภัสสร

เสาร์

นพ.สมศักดิ์/นพ.อาภาธร/ นพ.กฤษฎา /พญ.สาลินี /พญ.จิตประภัสสร/ พญ.มริญญา (1,3)

อาทิตย์

นพ.วาสนภ /พญ.สุธินี /พญ.สุทธินันท์ /พญ.ปราณี /นพ.กุลวัตร

ฉายแสงอุลต้าไวโอเลต เปิดบริการ วันพุธ 16-20 น.  และวันเสาร์ 9-12 น.

การนัดตรวจ

  1. ติดต่อขอนัดได้ที่หน่วยตรวจผิวหนัง หรือโทรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 5 -7 วัน ทางโทรศัพท์  เบอร์ 02-200-4071 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00-17.00 น.

  2. ผู้ที่ไม่มีบัตรโรงพยาบาลสามารถทำบัตรได้ที่หน่วยตรวจผิวหนัง วันจันทร์ - ศุกร์เวลา 16.30-19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-11.00 น. พร้อมติดต่อขอนัดล่วงหน้า

  3. ผู้ที่มาตรวจด้วยปัญหาความงาม เช่น สิว, ฝ้า, กระ, ไฝ นอกจากไม่สามารถเบิกค่ายาได้แล้ว ยังไม่สามารถเบิกค่าตรวจของแพทย์ ค่าบริการและค่าหัตถการนั้นๆ ด้วย

* ผู้ที่มีบัตรประกันสังคมหรือบัตรประกันสุขภาพไม่สามารถใช้สิทธิในคลินิกพิเศษนอกเวลา

สถานที่ที่ควรทราบ

  • OPD ผิวหนัง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 02-200-4071, 200-4081

  • ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-200-4288

  • ศูนย์ตจรังสี อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-200-4288

Ramathibodi Skin Laser Center : Staff working table

 วัน

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

คลินิก

9-12 น.

คลินิก

13-16 น.

จันทร์

คลินิกปรึกษาตรวจศัลยกรรม

คลินิกมะเร็งผิวหนัง

พญ.ธัญญา
พญ.วิกานดา
พญ.สาลินี
พญ.ปราณี
พญ.อัจจิมา

คลินิกเลเซอร์สีผิว
 

สมศักดิ
 

อังคาร

คลินิกปรึกษาตรวจศัลยกรรม

คลินิกเลเซอร์เส้นเลือด
คลินิกเติมเต็มความงาม

พญ.เพ็ญพรรณ
พญ.มริญญา 
พญ.สาลินี 
พญ.มริญญา 
พญ.ปราณี
นพ.สมศักดิ์
พญ.วิไล

คลินิกเลเซอร์ทั่วไป

 

สมศักดิ์
 

พุธ

คลินิกปรึกษาตรวจศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรมเล็บ

นพ.วาสนภ 
นพ.อาภาธร 
พญ.สุธินี/พญ.กุมุทนาถ 
พญ.ธัญญา/นพ.ถนอมกิต 
พญ.ปราณี
พญ.ชนิตว์วัณณ์/พญ.ภัทริน

 

 

พฤหัสบดี

คลินิกปรึกษาตรวจศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรมผม

พญ.เพ็ญพรรณ
พญ.นันทภัทร์ 
พญ.สุทธินันท์ 
พญ.จิตประภัสสร 
นพ.วาสนภ 
นพ.กุลวัตร
นพ.พูลเกียรติ

 

 

ศุกร์

คลินิกปรึกษาตรวจศัลยกรรม

คลินิกตรวจรังสี

พญ.เพ็ญพรรณ
พญ.ณัฎฐา 
พญ.ชญาดา 
พญ.สาลินี/นพ.กิตติศักดิ์ 
พญ.วิกานดา 
นพ.พูลเกียรติ
พญ.ณัฏฐา

 

 

คลินิกอาจารย์แพทย์

วัน

อาจารย์ที่ลงตรวจ

       

จันทร์
(13.00-16.00)

พญ.ชนิตว์วัณณ์ พญ.มริญญา พญ.อัจจิมา    

อังคาร
(13.00-16.00)

พญ.ณัฎฐา นพ.สมศักดิ์ 
(14.00-16.00)
พญ.กุมุทนาถ พญ.สุธินี  

 พุธ
(13.00-16.00)

นพ.วาสนภ พญ.เปรมจิต นพ.กุลวัตร    

 พฤหัสบดี
(13.00-16.00)

นพ.กิตติศักดิ์ พญ.สุทธินันท์ พญ.วิกานดา พญ.ธัญญา พญ.ชนิตว์วัณณ์ 
(14.00-16.00)

ศุกร์
(13.00-16.00)

พญ.เพ็ญพรรณ นพ.สมศักดิ์ 
(14.30-16.00)
พญ.สาลินี พญ.จิตประภัสสร  

เสาร์
(08.30-12.00)

พญ.วิกานดา พญ.มริญญา(2,4,5) /พญ.ธัญญา(1,3)      

อาทิตย์
(08.30-12.00)

พญ.ธัญญา        

 

คลินิกศัลยกรรมความงาม

วัน

เช้า

บ่าย

จันทร์

นพ.สรายุทธ  นพ.งามเฉิด

อังคาร

นพ.เฉลิมพงษ์ นพ.สุรเวช

 พุธ

นพ.คชินท์ นพ.อัจฉริย

 พฤหัสบดี

นพ.กิดากร/นพ.คชินท์ นพ.กิดากร

ศุกร์

นพ.สุรเวช นพ.อัจฉริย

เสาร์

   

อาทิตย์

   

Updates 01/10/2557