กำหนดการสอบกลาง/ปลายภาค ของ นศ.ปี1,2 (2/66)

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (สอบกลางภาค)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (สอบปลายภาค)

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (สอบกลางภาค)

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (สอบปลายภาค)