ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับการผ่าตัดเปิดทวารเทียม ต่อคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์ทางคลินิก

ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับการผ่าตัดเปิดทวารเทียม ต่อคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์ทางคลินิก

Publication Type: 
Publication Date: 
August, 2023