เวชภัณฑ์ดูดน้ำมูกสำหรับเด็ก (MU-Tip)

MU-tip คืออะไร?

     MU-tip อ่านว่า เอ็ม-ยู-ทิพ คำว่า MU ย่อมาจาก Mahidol University

     MU-tip คือ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 2549 โดยคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้สำหรับต่อกับเครื่องดูดเสมหะ ช่วยในการดูดน้ำมูกที่คั่งค้างในจมูก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้ง่าย สะดวก ใช้ทดแทนการสอดสายดูดเข้าไปในรูจมูก ทำให้เด็กร่วมมือในการดูดน้ำมูกมากขึ้น เพราะไม่รู้สึกเจ็บหรือระคายเคือง

     MU-tip ผลิตจากวัสดุพิเศษที่ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อ มีความนิ่ม ใส ยืดหยุ่น คงรูป คงทน

เมื่อไรที่ต้องใช้ MU-tip?

     จะใช้ MU-tip เมื่อต้องการดูดน้ำมูกในเด็กที่มีน้ำมูกเหนียว ข้น จำนวนมาก คั่งค้างอยู่ในรูจมูก เด็กไม่สามารถสั่งน้ำมูกออกได้เอง หรือออกได้ไม่หมด จนมีอาการแน่น อึดอัด หายใจไม่สะดวก

วิธีการดูดน้ำมูกโดยใช้ MU-tip

      1. ล้างมือให้สะอาด

      2. เปิดสวิทช์เครื่องดูดเสมหะ

      3. ปรับแรงดูดของเครื่องให้เหมาะสมตามขนาดของ เด็ก ปริมาณและความเหนียวของน้ำมูก

  • เด็กเล็ก น้ำมูกปริมาณไม่มาก ไม่เหนียว แรงดูดไม่ควรเกิน 100 มม.ปรอท
  • เด็กโต น้ำมูกปริมาณมาก เหนียว แรงดูดไม่ ควรเกิน 200 มม.ปรอท

      4. ปรับแรงดูดของเครื่องให้เหมาะสมตามขนาดของ เด็ก ปริมาณและความเหนียวของน้ำมูก

  • ปลายเรียวเล็ก สำหรับเด็กทารก เด็กเล็ก หรือเด็กโตที่มีน้ำมูกอยู่ในรูจมูกส่วนลึกๆ
  • ปลายใหญ่ สำหรับเด็กโต หรือมีน้ำมูกอยู่ตื้นๆ

      5. ต่อสายยางของเครื่องดูด กับปลาย MU-tip อีกด้านหนึ่ง

     6. นำปลาย MU-tip ที่เลือกไว้ สอดเข้าช่องจมูกของเด็กอย่างนุ่มนวล จน MU-tip แนบรูจมูกข้างใน โดยไม่ชนเนื้อจมูก

     7. เมื่อพร้อมจะทำการดูดน้ำมูก ให้ใช้หัวแม่มือปิดรูเปิดด้านบนของ MU-tip น้ำมูกจะถูกดูดออกตามแรงดูดของเครื่อง พยายามขยับ MU-tip ไปมาในขณะดูดน้ำมูก เพื่อหาทิศทางที่จะดูดน้ำมูกออกให้ได้มากที่สุด ขณะขยับ MU-tip ต้องระวังไม่ให้ปลายชนเนื้อจมูก

     8. หากน้ำมูกเหนียวข้นมาก จนรู้สึกว่าดูดออกยาก ให้ใช้น้ำเกลือ 0.9% ที่ปราศจากเชื้อ หยอดเข้าช่องจมูกก่อนที่จะดูด หรือใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นนำก่อนดูด จะทำให้ดูดน้ำมูกได้ง่ายขึ้น

     9. สำหรับผู้ที่ดูดจนชำนาญ อาจจะใช้เทคนิคใส่น้ำเกลือ 0.9% ที่ปราศจากเชื้อที่รูจมูกข้างหนึ่ง พร้อมกับดูดน้ำมูกด้วย MU-tip ที่รูจมูกอีกข้างหนึ่ง ถ้าทำถูกต้อง น้ำเกลือจะวนออกมาพร้อมน้ำมูก โดยไม่มีน้ำเกลือไหลลงคอของเด็ก

     10. ให้ทำความสะอาด MU-tip หลังการใช้งานทุกครั้ง