เวชภัณฑ์ดูดเสมหะสำหรับเด็ก (MU-Sucker)

MU-Sucker คืออะไร?

      MU-Sucker ออกแบบและพัฒนาโดย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเลขที่ คำขอสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1302001759 โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี พ.ศ. 2556 MU-Sucker คือ สายดูดเสมหะทางปากสำหรับเด็ก มีรูสำหรับใช้นิ้วหัวแม่มืออุดเพื่อ ควบคุมแรงดูด สามารถต่อเครื่องดูดได้โดย ไม่ต้องใช้ข้อต่อเชื่อม มีความยาวส่วนที่เข้า ช่องปากเด็กเพียง 7.5 ซม. มีรูปร่างคล้ายปลาย ลูกสูบยางแดง จึงทำให้การดูดเสมหะง่ายเหมือน การดูดด้วยลูกสูบยางแดง และอีกทั้งยังไม่ต้อง กังวลเรื่องความลึกของสายที่จะสอดเข้า ช่องปากเด็ก ทำให้ลดการระคายเคือง และการ บาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อในช่องปากอีกด้วย MU-Sucker ผลิตจากวัสดุพอลิเมอร์ ที่มีความปลอดภัยสำหรับเนื้อเยื่อในปาก

จุดเด่น MU-Sucker

     มีความยาวพอเหมาะสำหรับการดูดเสมหะในลำคอเด็ก

     ดูดเสมหะได้ง่ายและเร็วกว่าการใช้สายดูด

     สามารถดูดเสมหะได้อย่างต่อเนื่อง

     สามารถดูดเสมหะได้ด้วยมือข้างเดียว

     ทำความสะอาดได้ง่าย

     สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ทำให้ลด ค่าใช้จ่ายในการรักษาและลดจำนวนขยะ

     สามารถนำมาใช้ในผู้ป่วยที่ใช้ท่อเจาะคอทั้งเด็ก และผู้ใหญ่เพื่อดูดเสมหะ