ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ 2560
ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ 2560 (Intranet)
การประเมินคุณภาพการสอนชั้นต้น
การประเมินคุณภาพการสอนชั้นต้น
ระบบจัดเก็บหน่วยกิจด้านการศึกษา CME
ระบบจัดเก็บหน่วยกิจด้านการศึกษา CME (Intranet)
การอบรมภายในประเทศ
การอบรมภายในประเทศ
อาจารย์ใหม่
อาจารย์ใหม่
MUPSF
MUPSF
MUPSF
UKPSF
E-learning
E-learning
Digital KM Masterclass, Mahidol University
Link to Digital KM Masterclass, Mahidol University
Digital KM Masterclass, Mahidol University
คู่มือ/วีดีโอ  การสร้างสื่อการสอนออนไลน์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Graduate Student Orientation

 

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2567 "EDTECH ADVANCE SHAPING THE FUTURE OF LEARNING อนาคตไร้ขีดจำกัด: การศึกษาไทยยุค AI' 

 

NUS-Priority Research In Medical Education (NUS-PRIME) 

 

𝐌𝐀𝐄𝐌𝐇𝐒 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟒 

 

โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลผ่าน Platform Coursera