การศึกษาหาอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุดแข็งคือเป็น true cardiovascular longitudinal cohort ที่มีการเก็บข้อมูลซ้ำไปซ้ำมาอย่างเป็นระบบในระยะเวลาที่ติดตาม

 
แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดออนไลน์

สร้างขึ้นจากการติดตามศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทยภายใต้โครงการศึกษาพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี

 
งานแถลงข่าว “การประเมินความเสี่ยงโรคไตในคนไทย”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 910C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
รามาฯเปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณความเสี่ยงโรคไต

21 กรกฎาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณความเสี่ยงโรคไต Thai Kidney Risk Scoring ผลจากงานวิจัยยังประโยชน์สู่สาธารณะ