งานบริการผ้า เพื่อสังคม

งานบริการผ้า คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดย นางรติกร ยุทธารักษ์ (หัวหน้างานบริการผ้า) และทีมงาน

เป็นตัวแทนบริจาคชุด ผ้า สำหรับเด็กอ่อน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี