You are here

บุคลากร

alt
คุณรติกร ยุทธารักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการผ้า
 

 

alt
คุณสมฤดี ยังสบาย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 

alt
คุณสมหมาย จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยตัดเย็บผ้า
 

 

alt
คุณสมมาศ บรรดาศักดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยจัดและจ่ายผ้า
 

 

alt
คุณราตรี ปานพยัพ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยซักฟอกผ้า
 

 

alt
คุณรัตติกาล วงษ์ขวัญ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 

 

alt
คุณศศิธร คุ้มครอง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 

 

alt
คุณไพลิน แขกนวม
ตำแหน่ง : ผู้ควบคุมงานหน่วยจัดและจ่ายผ้า
 

 

alt
คุณมาลัย แสงซื่อ
ตำแหน่ง : ผู้ควบคุมหน่วยจัดและจ่ายผ้า
 
alt
คุณสุชิน เปลี่ยนสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ควบคุมหน่วยซักฟอกผ้า
 

 

alt
คุณเสถียร ชาดา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลครุภัณฑ์และเครื่องใช้สำนักงาน