หน่วยจ่ายผ้ากลาง รพ.สงขลานครินทร์

วันที่ 7 มกราคม 2563 หน่วยจ่ายผ้ากลาง สังกัดฝ่ายอำนวยการโรงพยาบาลสงขลานตรินทร์ ส่งบุคลากรเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของงานซักฟอก ณ งานบริการผ้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี