...

มอบทุนสนับสนุนการเขียนและผลิตตำรา/หนังสือวิชาการ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนะนำการเขียนตำรา/หนังสือวิชาการ จัดจำหน่ายตำรา/หนังสือวิชาการ

รู้จักเรา

โครงการตำรารามาธิบดี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการผลิตตำราและหนังสือวิชาการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีความทันสมัยและมีคุณภาพสูง เพื่อยกระดับมาตรฐานในด้านวิชาการทางการแพทย์ให้สูงยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการของผู้ผลิตผลงาน

บริการของเรา

รางวัล