ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2561 (สำหรับประชาชนทั่วไป) วันที่ 18-30 มิถุนายน 2561 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2561 3 สายพันธุ์ ได้แก่ A(H1N1), A(H3N2), B(Yamakata) สำหรับประชาชนทั่วไป
วันที่ 18-30 มิถุนายน 2561 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.

ข้อบ่งชี้ของการรับวัคซีน

  • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  • เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ทุกคน
  • ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) / หลอดเลือดสมอง (CVA) / หอบหืด / หัวใจ / ไตวาย / ได้รับเคมีบำบัด / เบาหวาน
  • บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปทุกคน
  • ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  • โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
  • โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 kg หรือ BMI มากกว่า 35 kg/m2)

สอบถามรายละเอียดการรับวัคซีน โทร. 02-201-2521
สอบถามข้อมูลเรื่องการแพ้ยา โทร. 02-201-1270

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


#RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #มหาวิทยาลัยมหิดล #ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2561

ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
ประกาศโรงพยาบาล