รามาฯ บริการรถรับ-ส่งผู้ป่วย ฟรี!!

รามาฯ บริการรถรับ-ส่งผู้ป่วย ฟรี!! ใน 2 เส้นทาง ดังนี้

  1. อาคาร 1 หน้าเสาธง – อาคาร CP Tower
  2. อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10.00-14.00 น.
*รถคันนี้ไม่จอดรับส่งผู้โดยสารนอกป้าย

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


#RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
ประกาศโรงพยาบาล