อาชีพ นักวิชาการโภชนาการ

| MU Careers Service

อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ สำหรับที่อยากทำงานในโรงพยาบาล "นักวิชาการโภชนาการ" กับการดูแลโภชนาการทางด้านอาหารให้กับคนไข้ และยังต้องทำงานวิจัยและทำอะไรอีกบ้าง มาฟังประสบการณ์จากพี่ออย ศิริกานต์ ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กันได้เลย
App

วิธีการใช้ ระบบ Programs and Courses Recommendation System ของบัณฑิตวิทยาลัย

Read More

 

Research Fields

 
 
 
 
 

Career Opportunities

 
 
→ University Lecturer
→ R&D Company
→ Research Scientist
→ Product Specialist
→ Government Institutes