บริการของเรา (สำหรับนักศึกษาและอาจารย์พยาบาลรามาธิบดี)
OUR SERVICES  
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ANNOUNCEMENTS  
 
 
 
         วันที่ 16 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรา...
 
             เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา รองผู้อำนวยก...
 
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่...
 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเท...
 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้าน...
 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านการศ...
 
           รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้...
 
           รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ...

แสดงทั้งหมด

  ตารางการใช้ห้องฝึกปฏิบัติ
Room Service  
 
 

 

  ตารางปฏิบัติงานหน่วยฝึกทักษะทางคลินิก
OUR SCHEDULE  
 
 

  Visitor Counter (Start on 01 Feb, 2024)
 

Free counters!