บริการของเรา
OUR SERVICES  
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ANNOUNCEMENT  
 
 
 
           รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ...
 
           รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ...
 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น  น้อยอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ด้านการศึกษาพยาบ...
 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น  น้อยอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ด้านการศึกษาพยาบ...
 
         อาจารย์พิชญา ทองโพธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านการศึกษาพยา...
 
               รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ...
 
          19th - 20th September 2022      Lecturer Pichaya Thongpo, Deputy dire...

แสดงทั้งหมด

ตารางการเรียนการสอนด้วย Sim และ Skill Lab โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
OUR SCHEDULE  
 
 

ตารางการจองห้อง Skill and Sim Lab ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
FACULTY OF MEDICINE SCHEDULE