EDTECH ADVANCE SHAPING THE FUTURE OF LEARNING อนาคตไร้ขีดจำกัด: การศึกษาไทยยุค AI

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2567

"EDTECH ADVANCE SHAPING THE FUTURE OF LEARNING อนาคตไร้ขีดจำกัด: การศึกษาไทยยุค AI'
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 พ.ค. 67
หรือที่ลิงก์ : https://bit.ly/3xHFlKJ