ครอบครัวของเรา

รามาธิบดีเป็นเสมือนแหล่งบ่มเพาะที่ให้อิสรภาพในการทำวิจัย ทุกรูปแบบ สิ่งสำคัญ คือ การทำงานเป็น Teamwork ของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ พยาบาล นักวิทยาศาตร์ และบุคลากรในองค์กร นอกจากนี้ ผู้บริหารคณะฯ ยังมีวิสัยทัศน์กว้างไกลต่อการสนับสนุนงานด้านการวิจัย อย่าง Wisdom Research Breakthrough Research และ Innovative Research นำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ ๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับประเทศ

 

 

ศาตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง
ผู้ทำการศึกษาวิจัยรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
“รามาธิบดี ไม่ใช่โรงเรียนแพทย์ที่สอนให้รักษาคนไข้เป็นอย่างเดียว” แต่สอนให้เราเป็นแพทย์ที่มองคนไข้แบบองค์รวม และคิดถึงประโยชน์ของสังคม จึงเป็นที่มาของการทำเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกเชิงบวกแก่ผู้ปกครองเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดในวัยรุ่น ที่กำลังเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

 

 

อาจารย์ แพทย์หญิงจิราภรณ์ อรุณากูร
เจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน
กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
รามาธิบดีที่นี่เราอยู่กันแบบครอบครัว เป็นครอบครัวที่มีพี่ มีน้อง คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นครอบครัวที่คอยสนับสนุนให้กล้าที่จะก้าวเดินตามความฝัน นอกจากนี้บ้านหลังนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางความคิด สอนให้มีมุมมองความคิดเป็นของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็สอนให้เคารพความคิดของผู้อื่น ซึ่งนั่นทำให้พวกเราได้มีโอกาสเรียนรู้และเติบโตผ่านแนวคิดต่าง ๆ ร่วมกัน

 

 

นศพ.ณัฐณิชา จารุนุช (นัท)
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
หากมองย้อนกลับไปในวันที่ผมเป็นเด็กในรั้วโรงเรียนมัธยมที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ผมไม่รู้เลยว่าหนทางข้างหน้าจะเจอกับอะไร แค่มีความคาดหวังลึก ๆ ว่าที่นั่น จะมีคนที่คอยดูแลกัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ไม่โดดเดี่ยว และเข้าใจในตัวผมรออยู่

ที่รามาธิบดีเรามีพี่ มีน้อง มีอาจารย์ ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและสนับสนุนทุก ๆ คน ให้มีความคิดเป็นของตัวเองและกล้าที่จะลงมือทำตามความฝัน ขณะเดียวกันก็สอนให้เคารพความคิดของผู้อื่น ซึ่งทำให้พวกเราได้มีโอกาสเรียนรู้และเติบโตร่วมกัน เพราะคน ๆ เดียวอาจจะไปได้ไว แต่...เรา...จะไปได้ไกล เพราะเราเป็นครอบครัวรามาธิบดี

 

 

นศพ.พีรพงศ์ มหัทธนาสถาปัตย์ (เหว่ย)
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
รามาธิบดีเป็นเหมือนบ้านที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนในทุกด้านที่นักศึกษาแพทย์สนใจ เช่น ด้านการเรียน กิจกรรม กีฬา งานวิจัย และการศึกษาต่อ นอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นของคณะฯ คือการเปิดรับฟังความเห็นของนักศึกษาและนำมาพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ  หากเลือกเรียนได้อีกครั้งก็จะเลือกรามาธิบดี

 

 

นศพ.ชาลิสา จิตอุดมธรรม (มิ้น)
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

“เราไม่อยากจำกัดตัวเองแค่ฟรีคลินิก ซึ่งพอเราไม่จำกัดตัวเอง เราก็จะสามารถช่วยเหลือทุกคนที่กำลังเดือดร้อน”

Let’s be heroes คือมูลนิธิที่เธอก่อตั้งขึ้นร่วมกับอาจารย์และผองเพื่อนร่วมอุดมการณ์จำนวนหนึ่ง โดยฟรีคลินิกเป็นเพียงหนึ่งในโปรเจกต์ของมูลนิธินี้เท่านั้น เพราะภายในร่มของการเป็นฮีโร่ ยังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่เธอกำลังผลักดัน… (ข้อมูลจาก A day Magazine)

อ่านบทความเต็ม https://adaymagazine.com/jeab-lalana-lets-be-heroes-foundation/

 

 

เจี๊ยบ–ลลนา ก้องธรนินทร
ศิษย์เก่ารามาธิบดี รุ่นที่ ..
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Let’s be heroes
นางสาวไทยประจำ พ.ศ. 2549และดารานักแสดง
 

 

 

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น

                    

 

          

 

 

Video เพิ่มเติม
 

 RAMA by D