สำหรับจักษุแพทย์
Ophthalmologist
 
สำหรับประชาชนทั่วไป
For Public
 
วิจัยวิชาการและการศึกษา
Research and Education
 
 

You are here

Formel Head

 

WICHAI  PRASARTRITHA, MD.
Chairman
CHAIWAT  TEEKHASAENEE
Glaucoma
PRUT  HANUTSAHA
Retina and Vitreous
ANUCHIT   POONYATHALANG
Neuroophthalmology
KITIKUL  LEELAWONGS
Retina and Vitreous
รAPATSA  LEKSKUL
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
VARINTORN  CHUCKPAIWONG
Cornea and Refractive Surgery
PORNCHAI MAHAISAVARIYA
Oculoplastic and Reconstructive surgery
KAEVALIN  LEKHANONT
Cornea and Refractive Surgery
SOMSIRI SUKAVATCHARIN
Retina and Vitreous
WASU  SUPAKONTANASAN
Glaucoma
DUANGNATE  ROJANAPORN
Retina and Vitreous
WEERAWAN CHOKTHAWEESAK
Oculoplastic and Reconstructive surgery
WADAKARN WUTHISIRI
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
รYANIN  SUWAN
Glaucoma
THARIKARN SUJIRAKUL
Retina and Vitreous
PASSARA  JONGKHAJORNPONG
Cornea and Refractive Surgery
KAVIN  VANIKIETI
Neuroophthalmology
BUNYADA  PUTTHIRANGSIWONG
Oculoplastic and Reconstructive surgery
BOONTIP TIPSURIYAPORN
Retina and Vitreous
PURIT PETPIROON
 Glaucoma
TANYATUTH PADUNGKITSAGUL
Neuroophthalmology
MANACHAI NONPASSOPON
Cornea and Refractive Surgery