สำหรับจักษุแพทย์
Ophthalmologist
 
สำหรับประชาชนทั่วไป
For Public
 
วิจัยวิชาการและการศึกษา
Research and Education
 
 

You are here

Publication in 2019

 

NO. Authors Title Journal Title
1 Jongkhajornpong P., Nimworaphan J., Lekhanont K, Chuckpaiwong V, Rattanasiri S. Predicting factors and prediction model for discriminating between fungal infection and bacterial infection in severe microbial keratitis PLoS One. 2019 Mar 20;14(3):e0214076. doi: 10.1371/journal.pone.0214076. eCollection 2019.
2 Prabhasawat P., Luangaram A., Ekpo P., Lekhanont K., Tangpagasit W., Boonwong C., Inthasin N., Chirapapaisan C. Epithelial analysis of simple limbal epithelial transplantation in limbal stem cell deficiency by in vivo confocal microscopy and impression cytology Cell Tissue Bank. 2019 Mar;20(1):95-108. doi: 10.1007/s10561-018-09746-3. Epub 2019 Jan 24.
3 Fard MA., Sahraiyan A., Jalili J., Hejazi M., Suwan Y., Ritch R., Subramanian PS. Optical Coherence Tomography Angiography in Papilledema Compared With Pseudopapilledema Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019 Jan 2;60(1):168-175. doi: 10.1167/iovs.18-25453.
4 Jain M., Rojanaporn D., Chawla B., Sundar G., Gopal L., Khetan V. Retinoblastoma in Asia Eye (Lond). 2019 Jan;33(1):87-96. doi: 10.1038/s41433-018-0244-7. Epub 2018 Nov 1.
5 Sakwit A., Rojanaporn D., Mekjaruskul P., Suriyajakryuththana W., Sasanakul W., Sirachainan N. Novel mutation of the TINF2 gene resulting in severe phenotypic Revesz syndrome Pediatr Blood Cancer. 2019 Mar;66(3):e27557. doi: 10.1002/pbc.27557. Epub 2018 Nov 26.
6 Rojanaporn D., Chanthanaphak E., Boonyaopas R., Sujirakul T., Hongeng S., Ayudhaya SSN. Intra-Arterial Chemotherapy for Retinoblastoma: 8-Year Experience from a Tertiary Referral Institute in Thailand Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2019 Feb 4. doi: 10.22608/APO.2018294. [Epub ahead of print]
7 Kumluang S., Ingsrisawang L., Sangroongruangsri S., Chaikledkaew U., Ratanapakorn T., Ruamviboonsuk P., Taweebanjongsin W., Choovuthayakorn J., Thoongsuwan S., Hanutsaha P., et.al A real-world study of effectiveness of intravitreal bevacizumab and ranibizumab injection for treating retinal diseases in Thailand BMC Ophthalmol. 2019 Mar 29;19(1):82. doi: 10.1186/s12886-019-1086-1
8 Sangroongruangsri S., Chaikledkaew U., Kumluang S., Wu O., Geue C., Ratanapakorn T., Leelahavarong P., Ingsrisawang L., Ruamviboonsuk P., Taweebanjongsin W., Choovuthayakorn J., Singalavanija A.0, Hanutsaha P.,et.al Correction to: Real-World Safety of Intravitreal Bevacizumab and Ranibizumab Treatments for Retinal Diseases in Thailand: A Prospective Observational Study Clin Drug Investig. 2019 Jan;39(1):115. doi: 10.1007/s40261-019-00747-y
9 Mansour AM.,Foster RE., Gallego-Pinazo R., Moschos MM., Sisk RA., Chhablani J., Rojanaporn D., Sujirakul T., et.al INTRAVITREAL ANTI-VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR INJECTIONS FOR EXUDATIVE RETINAL ARTERIAL MACROANEURYSMS Retina. 2019 Jun;39(6):1133-1141. doi: 10.1097/IAE.0000000000002131.
10 Lekhanont K., Jongkhajornpong P., Sontichai V., Anothaisintawee T., Nijvipakul S. Evaluating Dry Eye and Meibomian Gland Dysfunction With Meibography in Patients With Stevens-Johnson Syndrome Cornea. 2019 Jun 12. doi: 10.1097/ICO.0000000000002025.
11 Lekhanont K, Sathianvichitr K, Pisitpayat P, Anothaisintawee T, Soontrapa K, Udomsubpayakul U. Association between the levels of prostaglandin E2 in tears and severity of dry eye Int J Ophthalmol. 2019 Jul 18;12(7):1127-1133. doi: 10.18240/ijo.2019.07.12. eCollection 2019.
12 Krajaejun T, Lohnoo T, Yingyong W, Rujirawat T, Kumsang Y, Jongkhajornpong P, Theerawatanasirikul S, Kittichotirat W, Reamtong O, Yolanda H. The Repurposed Drug Disulfiram Inhibits Urease and Aldehyde Dehydrogenase and Prevents In Vitro Growth of the Oomycete Pythium insidiosum Antimicrob Agents Chemother. 2019 Jul 25;63(8). pii: e00609-19. doi: 10.1128/AAC.00609-19. Print 2019 Aug.
13 Supakontanasan W., Thunwiriya P., Suwan Y., Nilphatanakorn S., Arunmongkol S., Teekhasaenee C. Effect of Visibility of the Ciliary Body Processes on Ocular Biometric Parameters in Patients with Primary Angle Closure Jpn J Ophthalmol. 2019 Sep 14. doi: 10.1007/s10384-019-00686-3. [Epub ahead of print]
14 Dokrungkoon T., Onsod P., Areesirisuk P., Rerkamnuaychoke B., Vanikieti K., Chareonsirisuthigul T. Performance of the MLPA technique for detecting common mutations in Leber hereditary optic neuropathy Mitochondrial DNA A DNA Mapp Seq Anal. 2019 Sep 28:1-6. doi: 10.1080/24701394.2019.1670819. [Epub ahead of print]
15 Putthirangsiwong B., Katsev B., Steinsapir KD., Goldberg RA., Rootman DB. Surgical Predictors of Reduced Marginal Reflex Distance After Upper Blepharoplasty Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2019 Nov/Dec;35(6):566-568. doi: 10.1097/IOP.0000000000001376
16 Ugradar S., Lo C., Manoukian N., Putthirangsiwong B., Rootman D. The Degree of Posttraumatic Enophthalmos Detectable by Lay Observers Facial Plast Surg. 2019 Jun;35(3):306-310. doi: 10.1055/s-0039-1688945. Epub 2019 May 17
17 Chantaren P., Jongkhajornpong P., Ueta M., Puangsricharern V., Lekhanont K., Pisuchpen P., Prabhasawat P., Suphapeetiporn K., Kinoshita S. Association of IKZF1 SNPs in cold medicine-related Stevens-Johnson syndrome in Thailand Clin Transl Allergy. 2019 Nov 22;9:61. doi: 10.1186/s13601-019-0300-9. eCollection 2019
18 Lekhanont K, Sontichai V, Bunnapradist P Prominent corneal nerves, conjunctival neuromas, and dry eye in a patient without MEN2B Can J Ophthalmol. 2019 Dec;54(6):e313-e317. doi: 10.1016/j.jcjo.2019.02.008. Epub 2019 Apr 1