Corporate Communication

You are here

หน่วยสื่อสารมวลชน

หน่วยประชาสัมพันธ์ภายนอก

วางแผนประชาสัมพันธ์  กิจกรรมคณะฯ  จัดกิจกรรมแถลงข่าว  อำนวยความสะดวกสื่อมวลชน  ในการถ่ายทำรายการ  สารคดีเชิงข่าว  สกู๊ปสัมภาษณ์  และเผยแพร่ผลงานวิจัย  นวตกรรมใหม่  การบริการการรักษา  ผ่านสื่อมวลชน 

รายการประจำ
  • รายการการแพทย์ก้าวหน้า (TV7) ออกอากาศ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.30 น.
  • รายการ 30 ยังแจ๋ว (TV3)  ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.40 น.
คอลัมน์ประจำ
  • หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ "หมอรามาไขปัญหาสุขภาพ" หน้า 31 ตีพิมพ์ ทุกวันเสาร์
ติดต่อ

โทร. 0-2201-2535 , 0-2201-2423

หน่วยประชาสัมพันธ์ภายใน

จัดทำนิตยสารโดยใช้ชื่อ @Rama เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ โดยเผยแพร่เป็นรายเดือน ร่วมวางแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อการรณรงค์กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งรวบรวมข่าวภาษาอังกฤษนำเสนอผู้บริหาร  ตลอดจนถึง  สื่อประชาสัมพันธ์ภายในต่าง ๆ อาทิ  โปสเตอร์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  เป็นต้น

ชลธิชา  ไทยเทศ
นักประชาสัมพันธ์
ดนัย  อังควัฒนวิทย์
นักประชาสัมพันธ์
 
โทร.02-201-1514, 02-201-1723
งานสื่อสารองค์กร อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-1514, 02-201-1723   โทรสาร 02-201-2127