จิตเวช

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
 
  • อาจารย์แพทย์ สาขา จิตเวชศาสตร์
  • อนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ
 

แพทย์หญิงวินิทรา แก้วพิลา

แพทย์หญิงวินิทรา แก้วพิลา
 
  • อาจารย์แพทย์ สาขา จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงมนัสพร มานัสสถิตย์

แพทย์หญิงมนัสพร มานัสสถิตย์
 
  • อาจารย์แพทย์ สาขา จิตเวชศาสตร์
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงพิชชาภัสร์ ชินณะราศรี

แพทย์หญิงพิชชาภัสร์ ชินณะราศรี
 
  • อาจารย์แพทย์ สาขา จิตเวชศาสตร์
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงศรัชชา เทียนสันติสุข

แพทย์หญิงศรัชชา เทียนสันติสุข
 
  • แพทย์ สาขา จิตเวชศาสตร์
                                                                                                                                                                             
 
แพทย์หญิงจินิส สีห์รา
แพทย์หญิงจินิส สีห์รา
 
  • แพทย์ สาขา จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
 
 
 

แพทย์หญิงณัฐชา เลิศอิทธิพร

แพทย์หญิงณัฐชา เลิศอิทธิพร
 
  • แพทย์ สาขา จิตเวชศาสตร์
  • จิตเวชผู้ใหญ่
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงกันต์นภัส กิตยารักษ์

แพทย์หญิงกันต์นภัส กิตยารักษ์
 
  • อาจารย์แพทย์ สาขา จิตเวชศาสตร์
                                                                                                                                                                             
 

 

ย้อนกลับ