เมื่อลูกพูดช้า ควรทำอย่างไร

เมื่อลูกพูดช้า ควรทำอย่างไรเมื่อลูกพูดช้า ควรทำยังไง