ขั้นตอนการผลิต Face Shield

เนื่องจากภาวะระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID – 19) ได้ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบ ทำให้เกิดการขาดแคลน Face Shield ไม่มีจำหน่าย การสั่งซื้อราคาสูง การส่งของไม่มีกำหนดแน่นอน งานบริการผ้าจึงจัดทำ Face Shield เพื่อให้เพียงพอพร้อมใช้