เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์สำหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์

เจ้าหน้าที่งานอุปกรณ์การแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์สำหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์

  

  

ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคถุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม

อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม