ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน

 

 

ออกหน่วยเคลื่อนที่พระราชทานจังหวัดลำพูน ลำปาง

 

ออกหน่วยเคลื่อนที่พระราชทานจังหวัดลำพูน ลำปาง

 

ออกหน่วยเคลื่อนที่พระราชทานจังหวัดลำพูน ลำปาง

 

ออกหน่วยเคลื่อนที่พระราชทานจังหวัดลำพูน ลำปาง