ขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น”

          ขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น” ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรณาธิการหนังสือเรื่อง “การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล (Prehospital Trauma Care)” เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “TTF AWARD ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564-2565” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

...

...