1
Home
สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้า
สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้า

2

อารมณ์ซึมเศร้า หงุดหงิด ก้าวร้าว

3

ขาดความสนใจในสิ่งรอบข้าง

4

สมาธิเสีย ไม่ค่อยมีสมาธิเวลาทำสิ่งต่างๆ

5

เชื่องช้า ทำอะไรก็เชื่องช้าไปหมด

6

รู้สึกอ่อนเพลีย

7

รับประทานอาหารมากขึ้นหรือน้อยลง

8

นอนมากขึ้นหรือน้อยลง

9

ตำหนิตัวเอง

 

ข้อมูลจาก
รศ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “รายการพบหมอรามา | Big Stories โรคซึมเศร้า โรคร้าย ภัยเงียบ” ได้ที่นี่