ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอประวัติการรักษาพยาบาล

ขอประวัติการรักษา เพื่อการรักษาต่อ
 
ขอประวัติการรักษา เพื่อการดำเนินการด้านประกันชีวิต