เปิดรับสมัครแพทย์ Research Fellow สังกัดภาควิชาฯ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ เพื่อทำหน้าที่เป็น Research Fellow สังกัดภาควิชาฯ

เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำวิจัยผ่านการดำเนินการจริงภายใต้การกำกับดูแลโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในภาควิชา 
นอกจากนั้น research fellow อาจเข้าอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติเบื้องต้น ผู้จบหลักสูตรอาจมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
แพทย์ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ทาง usanarat.anu@mahidol.edu หรือ 091-774-5310
น้องๆที่จบ MD หรือ เพิ่มพูนทักษะแล้ว แต่ อยากจะเป็น  " หมอนักวิจัย" และสนใจคนไข้เด็ก .....
อยากได้ลองเป็นผู้ช่วยวิจัยกับ  well-known advisor ระดับโลก ....(ในภาควิชามีหลายคนเลย)
งานวิจัยมีให้เลือก ทั้ง Basic science in depth ลงไปถึง gene therapy, genomic, translation medicine หรือ Clinical trial
เก็บข้อมูลคนไข้หรือจะ Social science และ medical education ก็มี 
มีหลายด้าน ครบทุก subspecialty ของ กุมารที่เปิด training ในประเทศ

Research Fellow