พบปะสังสรรค์วัน RAMA-HEMOPHILIA day สำหรับผู้ป่วยและครอบครัวฮีโมฟีเลีย

งานดีๆ เพื่อผู้ป่วย Hemophilia และครอบครัว

ขอเชิญร่วมงาน พบปะสังสรรค์วัน RAMA-HEMOPHILIA day สำหรับผู้ป่วยและครอบครัวฮีโมฟีเลีย 😃

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย