งานประชุม รามาธิบดีกุมารเวชศาสตร์ปฏิทัศน์ ครั้งที่ 17 "17th Ramathibodi Pediatric Annual Review " 22-27 May 2023

งานประชุม รามาธิบดีกุมารเวชศาสตร์ปฏิทัศน์ ครั้งที่ 17 
"17th Ramathibodi Pediatric Annual Review "

22-27 May 2023 
Hybrid conference 

Onsite ( รับจำนวน 200 ท่าน ) ค่าลงทะเบียน 5,000 Online ( รับไม่จำกัด) ค่าลงทะเบียน 4,000  
ทุกท่านจะได้ e-book และ รับชม rerun 2 เดือน unlimited 
💥💥💥💢💢💢💥💥💥
Rerun unlimited ให้ผู้ลงทะเบียนประชุมทุกคนทั้ง online และ onsite
เปิดให้ดูฟรี............ 👏👏👏

2 สัปดาห์ก่อนประชุม (basic science) แถมดูยาวไป rerun 2 เดือน หลังประชุม 
Save date and Scan QR code register now!!!!
CME = 48 Credits

17th Ramathibodi Pediatric Annual Review