ขอเชิญ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมประชุม 16th Ramathibodi Pediatric Annual Review 23-28 May 2022 Hybrid conference

ขอเชิญ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมประชุม
รามาธิบดีกุมารเวชศาสตร์ปฏิทัศน์ ครั้งที่ 16
 
16th  Ramathibodi Pediatric Annual Review
23-28 May 2022  Hybrid conference 

 

Onsite ( รับจำนวน 200  ท่าน ) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท 

.....เจอครูตัวเป็นๆ อาหาร เบรค พร้อมทุกวัน ห้องใหญ่

....ได้บรรยากาศการเรียน มีสมาธิไม่โดนตาม

Online ( รับไม่จำกัด)  ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

....ไม่สะดวกเดินทาง ประหยัดค่าที่พัก ขี้เกียจแต่งตัว เรียนที่ไหนก็ได้ 
ทุกท่านจะได้ e-book และรับชม rerun 1 เดือน unlimited   Save date and Scan QR code register now!!!!

 

รามาธิบดีกุมารเวชศาสตร์ปฏิทัศน์ ครั้งที่ 16,  16th  Ramathibodi Pediatric Annual Review

รามาธิบดีกุมารเวชศาสตร์ปฏิทัศน์ ครั้งที่ 16,  16th  Ramathibodi Pediatric Annual Review