ทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ 2562 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วยได้ทำบุญเลี้ยงพระ แล...
 
งานเกษียณอายุราชการ งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2531 ปีนี้มีทั้งหมด...
 
Mass Casualty แผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่  งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย
 
ประกาศใช้ ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA (Service Level Agreement) ของงานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย...
 
การตรวจติดตาม ภายใน  มาตรฐานการทำงาน ISO 9001:2015...งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย เมื่อวันที่...
 
นักเรียน มหิดล Inter ดูงานจิตอาสา  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบ...
 
ทำบุญเลี้ยงพระ ปีใหม่ พ.ศ. 2561  งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ในการ...
 
บริการให้ยืมรถเข็น นั่ง/นอน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล    
 
การเตรียมรถนอนสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19
 
แนวทางการเคลื่อนย้ายหญิงตั้งครรภ์
 
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรถนั่งบนทางลาดชัน