สำหรับจักษุแพทย์
Ophthalmologist
 
สำหรับประชาชนทั่วไป
For Public
 
วิจัยวิชาการและการศึกษา
Research and Education
 
 

You are here

Publication in 2018

 

NO. Authors Title Journal Title
1 Kitazawa K.,Jongkhajornpong P.,Inatomi T.,Koizumi N.,Kayukawa K.,Wakimasu K.,et al. Topical ganciclovir treatment post-Descemet's stripping automated endothelial keratoplasty for patients with bullous keratopathy induced by cytomegalovirus Br J Ophthalmol. 2018 Jan 23. pii: bjophthalmol-2017-311145. doi: 10.1136/bjophthalmol-2017-311145
2 Vanikieti K., Poonyathalang A., Jindahra P., Cheecharoen P., Chokthaweesak, W. Occipital lobe infarction: a rare presentation of bilateral giant cavernous carotid aneurysms: a case report BMC Ophthalmol. 2018 Feb 2;18(1):25. doi: 10.1186/s12886-018-0687-4.
3 Fard M. A., Suwan Y., Moghimi S., Geyman L. S., Chui T. Y., Rosen R. B., Ritch R. Auid-Orcid Pattern of peripapillary capillary density loss in ischemic optic neuropathy compared to that in primary open-angle glaucoma PLoS One. 2018 Jan 10;13(1):e0189237. doi: 10.1371/journal.pone.0189237. eCollection 2018.
4 Silva L., Najafi A., Suwan Y., Teekhasaenee C., Ritch R. The Iridocorneal Endothelial Syndrome Surv Ophthalmol. 2018 Jan 10. pii: S0039-6257(17)30112-1. doi: 10.1016/j.survophthal.2018.01.001
5 Teekhasaenee C. Current Concepts in True Exfoliation Syndrome J Glaucoma. 2018 Feb 6. doi: 10.1097/IJG.0000000000000907
6 Jongkhajornpong P., Lekhanont K., Pisuchpen P., Chantaren P., Puangsricharern V., Prabhasawat P., Suphapeetiporn K., Kinoshita S., Ueta M. Association between HLA-B*44:03-HLA-C*07:01 haplotype and cold medicine-related Stevens-Johnson syndrome with severe ocular complications in Thailand Br J Ophthalmol. 2018 Apr 29. pii: bjophthalmol-2017-311823.
7 Jindahra P., Dejthevaporn C., Niparuck P., Waisayarat J., Cheecharoen P., Threetong T., Petpiroon P., Sujirakul T., Poonyathalang A., Vanikieti K Atypical central retinal artery occlusion as the first presentation of POEMS syndrome: a case report. BMC Neurol. 2018 May 8;18(1):64.
8 Das T., Ackland P., Correia M., Hanutsaha P., Mahipala P., et al. Is the 2015 eye care service delivery profile in Southeast Asia closer to universal eye health need! Int Ophthalmol. 2018 Apr;38(2):469-480.
9 Suwan Y, Geyman LS, Fard MA, Tantraworasin A, Chui TY, Rosen RB, Ritch R. Peripapillary Perfused Capillary Density in Exfoliation Syndrome and Exfoliation Glaucoma versus POAG and Healthy Controls: An OCTA Study Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2018 Mar-Apr;7(2):84-89.
10 Padungkiatsagul T, Jindahra P, Poonyathalang A, Samipak N, Vanikieti K. Bilateral oculomotor ocular neuromyotonia: a case report BMC Neurol. 2018 Sep 3;18(1):137. doi: 10.1186/s12883-018-1142-0
11 Suwan Y, Rettig S, Park SC, Tantraworasin A, Geyman LS, Effert K, Silva L, Jarukasetphorn R, Ritch R Effects of Circumpapillary Retinal Nerve Fiber Layer Segmentation Error Correction on Glaucoma Diagnosis in Myopic Eyes J Glaucoma. 2018 Aug 14. doi: 10.1097/IJG.0000000000001054
12 Arunmongkol S, Suwan Y, Supakontanasan W, Nilphatanakorn S, Teekhasaenee C. Eight-ball hyphema after laser iridotomy in a patient with undiagnosed hypocellular myelodysplastic syndrome

Int Med Case Rep J. 2018 Jun 20;11:133-137. doi: 10.2147/IMCRJ.S162826. eCollection 2018.

13 Geyman LS, Suwan Y, Garg R, Field MG, Krawitz BD, Mo S, Pinhas A, Ritch R, Rosen RB. Noninvasive Detection of Mitochondrial Dysfunction in Ocular Hypertension and Primary Open-angle Glaucoma. J Glaucoma. 2018 Jul;27(7):592-599. doi: 10.1097/IJG.0000000000000980.
14 Suwan Y, Fard MA, Geyman LS, Tantraworasin A, Chui TY, Rosen RB, Ritch R. Association of Myopia With Peripapillary Perfused Capillary Density in Patients With Glaucoma: An Optical Coherence Tomography Angiography Study. JAMA Ophthalmol. 2018 May 1;136(5):507-513. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2018.0776.
15 Mansour AM, Foster RE, Gallego-Pinazo R, Moschos MM5, Sisk RA, Chhablani J, Rojanaporn D, Sujirakul T, et al. INTRAVITREAL ANTI-VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR INJECTIONS FOR EXUDATIVE RETINAL ARTERIAL MACROANEURYSMS. Retina. 2018 Mar 2. doi: 10.1097/IAE.0000000000002131.
16 Mansour AM, Chhablani J, Arevalo JF, Wu L, Sharma R, Sinawat S, Sujirakul T, et al. Retinal detachment in albinism. Clin Ophthalmol. 2018 Apr 5;12:651-656. doi: 10.2147/OPTH.S158785. eCollection 2018.
17 Sangroongruangsri S, Chaikledkaew U, Kumluang S, Wu O, Geue C, Ratanapakorn T, Leelahavarong P, Ingsrisawang L, Ruamviboonsuk P, Taweebanjongsin W, Choovuthayakorn J, Singalavanija A, Hanutsaha P, Kulvichit K, Ratanapojnard T, Wongsawad W, Teerawattananon Y. Real-World Safety of Intravitreal Bevacizumab and Ranibizumab Treatments for Retinal Diseases in Thailand: A Prospective Observational Study. Clin Drug Investig. 2018 Aug 1. doi: 10.1007/s40261-018-0678-5. [Epub ahead of print]
18 Vanikieti K, Lowwongngam K, Padungkiatsagul T, Visudtibhan A, Poonyathalang A. Juvenile Ocular Myasthenia Gravis: Presentation and Outcome of a Large Cohort Pediatr Neurol. 2018 Jun 30. pii: S0887-8994(18)30136-X. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2018.06.007.
19 Vanikieti K, Poonyathalang A, Jindahra P, Cheecharoen P, Patputtipong P, Padungkiatsagul T. Isolated optic neuritis with a concurrent abnormal trigeminal nucleus on imaging: case report of a rare complication of herpes zoster ophthalmicus. BMC Neurol. 2018 Oct 4;18(1):165. doi: 10.1186/s12883-018-1168-3.
20 Padungkiatsagul T, Poonyathalang A, Jindahra P, Cheecharoen P, Vanikieti K. Isolated Horner syndrome as a rare initial presentation of nasopharyngeal carcinoma: a case report Int Med Case Rep J. 2018 Oct 18;11:271-276. doi: 10.2147/IMCRJ.S177337. eCollection 2018.
21 Lekskul A, Supakitvilekarn T, Padungkiatsagul T. Outcomes of undercorrection in surgical management and binocular vision gained of adult intermittent exotropia Clin Ophthalmol. 2018 Sep 11;12:1763-1767. doi: 10.2147/OPTH.S174695. eCollection 2018.
22 Lekskul A, Wuthisiri W, Padungkiatsagul T. Evaluation of retinal structure in unilateral amblyopia using spectral domain optical coherence tomography J AAPOS. 2018 Oct;22(5):386-389. doi: 10.1016/j.jaapos.2018.05.014. Epub 2018 Sep 13
23 Chuckpaiwong V., Nithithanaphat C.,Jongkhajornpong P.,Lekhanont K. Epithelial basement membrane dystrophy after femtosecond laser-assisted laser in situ keratomileusis Can J Ophthalmol. 2018 Apr;53(2):e44-e46. doi: 10.1016/j.jcjo.2017.08.004. Epub 2017 Sep 28
24 Lekskul A, Chuephanich P, Charoenkijkajorn C. Long-term outcomes of intended undercorrection intraocular lens implantation in pediatric cataract Clin Ophthalmol. 2018 Oct 2;12:1905-1911. doi: 10.2147/OPTH.S176057. eCollection 2018.
25 Saengwimol D, Rojanaporn D, Chaitankar V, Chittavanich P, Aroonroch R, Boontawon T, Thammachote W, Jinawath N, Hongeng S A three-dimensional organoid model recapitulates tumorigenic aspects and drug responses of advanced human retinoblastoma Sci Rep. 2018 Oct 23;8(1):15664. doi: 10.1038/s41598-018-34037-y
26 Rojanaporn D, Boontawon T, Chareonsirisuthigul T, Thanapanpanich O, Attaseth T, Saengwimol D, Anurathapan U, Sujirakul T, Kaewkhaw R, Hongeng S. Spectrum of germline RB1 mutations and clinical manifestations in retinoblastoma patients from Thailand Mol Vis. 2018 Dec 9;24:778-788. eCollection 2018
27 Sakwit A, Rojanaporn D, Mekjaruskul P, Suriyajakryuththana W, Sasanakul W, Sirachainan N. Novel mutation of the TINF2 gene resulting in severe phenotypic Revesz syndrome Pediatr Blood Cancer. 2019 Mar;66(3):e27557. doi: 10.1002/pbc.27557. Epub 2018 Nov 26
28 Jain M, Rojanaporn D, Chawla B, Sundar G, Gopal L, Khetan V. Retinoblastoma in Asia Eye (Lond). 2019 Jan;33(1):87-96. doi: 10.1038/s41433-018-0244-7. Epub 2018 Nov 1
29 Putthirangsiwong B., Selva D., Chokthaweesak W., Chanthanaphak E., Singhara Na Ayudhaya S. Orbital lymphaticovenous malformation with concomitant spontaneous orbital arteriovenous fistula J Neurosurg Pediatr. 2018 Feb;21(2):141-144. doi: 10.3171/2017.8.PEDS17379. Epub 2017 Nov 24
30 Larbcharoensub N, Pangpunyakulchai D, Aroonroch R, Tuntiyatorn L, Mahaisavariya P. Lacrimal myoepithelial carcinoma ex recurrent pleomorphic adenoma: A clinicopathological report and review of the literature Mol Clin Oncol. 2018 Jan;8(1):209-213. doi: 10.3892/mco.2017.1488. Epub 2017 Nov 3.