แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดออนไลน์

แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดออนไลน์

สร้างขึ้นจากการติดตามศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทยภายใต้โครงการศึกษาพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี
ท่านสามารถ download 'Thai CV Risk Calculator' app นี้ได้ฟรีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ได้ที่
https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk
และ
https://www.rama.mahidol.ac.th/cvmc/thaicv