Rama App ง่ายครบจบใน App เดียว สามารถดูรายการ นัดหมาย ยืนยันตัวตน เจาะเลือด ใบเติมยา ขอนัดตรวจใหม่ ทำประวัติใหม่ และจ่ายเงิน ได้ใน App เดียว