ลงทะเบียนจองสิทธิ์และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2567 ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ 2 ช่องทาง ระยะเวลาฉีดวัคซีน วันที่ 12 -14 มิถุนายน 2567