Tags: Simvastatin
ยาลดไขมันในเลือด,Simvastatin
Simvastatin หรือ ยาลดไขมันในเลือด เป็นยาที่หลายคนซื้อทานเองตามร้านขายยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ มีจุดประสงค์คือต้องการลดปริมาณไขมันในเลือด
Article
17-05-2017

0