5
118
0
0
0
การดูแลพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ IV PCA, PCEA, PCRA
21-03-2024
21-03-2024
น.ส. โรจนรินทร์ โกมลหิรัญ

ชื่อผู้เผยแพร่
น.ส. โรจนรินทร์ โกมลหิรัญ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา - 21-03-2024
แท็คยอดนิยม
แสดงความคิดเห็น