วิดีโอ
VIDEO 

You are here

 
สังเกตอย่างไรเมื่อลูกเป็นหอบหืด

โดย อ. นพ.จรินทร์ แววพานิช สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาล...

 
อาการบ้านหมุน ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

โดย อ. พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ไมเกรนในเด็ก อาการยอดฮิตในเด็กไทย

โดย ผศ. นพ.ชัยยศ คงคติธรรม สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย...

 
ไอ จามแล้วปัสสาวะเล็ด เสี่ยงเป็นภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ จริงหรือไม่?

โดย อ. พญ.อรวิน วัลลิภากร สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
เด็กเรียนออนไลน์ จ้องจอคอมนาน ควรดูแลสายตาอย่างไร

โดย รศ. พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์ สาขาวิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย...

 
โรคพิษสุนัขบ้า เกิดขึ้นแค่ในสุนัขจริงหรือไม่?

โดย อ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาล...

 
งูสวัดขึ้นพันรอบตัว จะเสียชีวิตจริงหรือไม่

โดย อ. นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กินเมนูนี้มาครึ่งชีวิต แต่ทำไมเพิ่งมีอาการแพ้อาหาร ?

โดย อ. พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา...

 
กินไก่มากเกินไป คือ สาเหตุของโรคเกาต์จริงหรือไม่

โดย ผศ. พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Yes or No จริงชัวร์ หรือมั่วนิ่ม

ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การฟื้นฟูปอดและร่างกาย ในผู้ป่วย COVID-19

โดย อ. นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
แอลกอฮอล์น้ำ แอลกอฮอล์เจล ใช้ต่างกัน ใช้อย่างไร?

โดย ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ รศ. พญ.สิริอร วัชรานันท์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์...

Pages